#Agamazing

Partneři a Reference

„Za ČD-T ETCS jsme byli velmi mile překvapeni. Žáci byli připraveni, naslouchali školícím a reagovali na jejich podměty. V rámci školení jsme měli pro ně připravené testy, které zvládli na jedničku. 
Jako kladnou reakci na jejich zodpovědné chování jsme jim připravili řadu bonusových exkurzí. Studenti měli možnost navštívit a poznat CDP-Přerov a řízení vlaků v praxi, v Ostravě jim byla zpřístupněna lokomotiva vybavená ETCS na osobní prohlídku a následnou jízdu. Lokálně byli seznámeni s BTS-GSMR v Olomouci a základy radiotechniky v drážním světě. Na konci byl slavnostně předán zasloužený certifikát 
o seznámení technologie ETCS. V případě zájmu, byla studentům nabídnuta pracovní příležitost, za podmínky řádného ukončení studia maturitní zkouškou.“
Radim Šesták
Vedoucí Odd. Logistika a servis
Oba dva studenti byli pro naše studio skvělým přínosem. S jejich mladistvým a kreativním grafickým přístupem nám velmi pomohli při vytváření průzkumu pro naše nově otevřené podcastové studio v Ostravě. Děkujeme jim za jejich pomoc, otevřenost a schopnost převést jejich myšlenky do vizuální podoby. Studenti pro nás také vytvořili ucelenou prezentaci, s kterou dále pracujeme. Doufáme, že se jim v budoucnu bude dařit a že jim naše postřehy a předané informace budou přínosné. Děkujeme také společnosti Agamos za tuto možnost.“
Ing. Petr Konečný
jednatel, Grafický a UX/UI designer 
„Přínosem pro naši firmu bylo to, že jsme viděli snahu se zapojovat do pracovního procesu a to, že studenti splňovali námi zadané lehčí samostatné práce. Jsme se stážisty a jejich přístupem k práci velmi spokojeni.“
Marcela Vránová
jednatelka
Studenti byli pracovití, ochotní, poměrně odborně zdatní, a rozhodně byli přínosem a pomocí v průběhu podzimní přezouvací sezony. Pokud to bude možné, rádi s Vaší společností budeme i nadále spolupracovat, a to jak v Olomouci, tak i v rámci celé naší servisní sítě Bestdrive v České republice, která čítá více než 150 servisních míst.
Ondřej Malý
ředitel regionu Severní Morava ContiTrade Services s.r.o.
V období od 9. do 20. října se u nás v Olomouci zúčastnili praxe dva studenti - Boris a Jakub. Proběhlo rychlé představení týmu techniků, se kterými kluci trávili tuto stáž. Následně jsme jim představili také denní plán ve formě akcí v kalendáři, rozdělili si je a vyrazili. Během tohoto pobytu u nás měli kluci za úkol technikům pomáhat se vším potřebným na jednotlivých výjezdech. A jelikož v naší lokalitě máme široké spektrum typů přípojek, tak se dostali úplně ke všemu - od tahaček kabelů v paneláku, přes Wi-Fi připojky antén a síťování rodinných domů až po práci s optikou. Nebyla to pouze čistá práce, každopádně se toho nebáli a makali na jedničku ať už v čistém nebo špinavém prostředí. Projevovali zájem, vyptávali se na všechny různé věci. Chtěli vidět jak nastavujeme jednotlivé antény, jak pracujeme s konektory, spojkami, jak se sváří optická vlákna, jak postupujeme na přípojce a tak dále. Otázkami určitě nešetřili a to je dobře. Kluci byli svědomití, pracovití a pokorní, tvořili docela důležitého člena posádky na daných přípojkách, tudíž jsme si to i my s nimi užili a byli jsme spokojeni. Doufáme, že si z této stáže něco odnesli a že to pro ně bude do budoucna přínosem. Budeme se těšit na další případné setkání s Vašimi studenty a rádi jim zase něco ukážeme a předáme.
Jan Reichl
Specialista dohledových systémů Nordic Telecom