Erasmus+ pro školy

Prozkoumejte proces zajištění Erasmus+ pro školy. V tomto článku zjistíte ve 3 bodech jak vám můžeme být nápomocni.

1. Žádost

Jsme vám nápomocni při přípravě projektové žádosti v oblasti Erasmus. Zajistíme vám dle vašich požadavků a potřeb přijímající organizace zahraničí a zprostředkujeme mobilitu pro žáky a pedagogy dle vašich cílů.

2. Potvrzení

Schválením grantu Erasmus+ začíná naše dlouhodobá spolupráce a komunikace. Jsme vašim partnerem a pomáháme vám se zorientovat v řízení dotací Erasmus+. Našim cílem je váš úspěšný projekt a naplněné stanovené cíle projektu.

3. Cesta

S pomocí našich dlouholetých partnerů a spolupracujících institiucí vám zajistíme adekvátní ubytování, stravování, volnočasové aktivity a pracovní náplň v zahraničí dle vašich požadavků a potřeb. Vaše úspěšná cesta do zahraničí je našim cílem.

"Podstatné věci, které byste měli vědět"

Q&A

Všechny aktivity, které jste si nadefinovali v žádosti o grant. Získaný grant pak pokrývá veškeré náklady spojené s přípravou a realizací těchto aktivit v zahraničí, tedy pobyt, cestu i mimořádné náklady. Z organizačních nákladů se hradí například pojištění, mzdové náklady nebo kancelářské potřeby.

Naše služby se odvíjí od vašich požadavků, záleží na místě stáže, délce stáže a náročnosti její přípravy. Každopádně naše služby jsou vždy 100% pokryty z grantu. Není potřeba platit nic navíc.

Ano, v rámci jednoho projektu je možné naplánovat několik různých aktivit, například mobilitu žáků a kurzy pro učitele.

Určitě je možné připravit několik mobilit do různých zemí. Projekt bude pestřejší a budete mít možnost praxe porovnat.

Obsahem mobility žáků je odborná praxe, tedy získání praktických zkušeností, které jsou relevantní k učebnímu nebo studijnímu oboru, který studují.