Erasmus pro firmy

Při zajištění mobilit pro žáky a pedagogy spolupracujeme s firmami a neziskovými organizacemi z různých oborů a z různých koutů světa. Realizace stáží v rámci programu Erasmus+ pro firmy je nejen přínosná pro školu a žáky, ale také pro samotné firmy, které zajišťují u sebe odborné praxe. Firmy se ve svém vlastním prostředí a dle vlastních podmínek seznámí s potencionálními zaměstnanci, aktivně se zapojí do odborné přípravy a v neposlední řadě zvedne svou prestiž na veřejnosti.

"Podstatné věci, které byste měli vědět"

Q&A

Všechny aktivity, které jste si nadefinovali v žádosti o grant. Získaný grant pak pokrývá veškeré náklady spojené s přípravou a realizací těchto aktivit v zahraničí, tedy pobyt, cestu i mimořádné náklady. Z organizačních nákladů se hradí například pojištění, mzdové náklady nebo kancelářské potřeby.

Stážisti pracují bez nároku na finanční odměnu. Odměnou je pro ně stáž ve Vaší firmě.

Ne, Ubytování a stravu zařizujeme my.

Pokud poskytovatel praxe vyžaduje lékařskou prohlídku, je nutné, aby o tom informoval podpůrnou organizaci s předstihem.

Stážisti si vyřizuji prohlídku buďto u svého lékaře v místě bydliště a nebo u lékaře, kterého jim vyspecifikuje poskytovatel praxe.